1999 öncesi avukatlık staj süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

Soru : İyi Günler. 21/01/1999 tarihinde avukatlık stajımı yaptım..03/05/2000 tarihinde memuriyete girdim. 21 yıl 9 ay hizmetim var. 2012 yılı Şubat ayında avukatlık stajımı borçlandım ve hizmetime sayıldı, 5464 sayılı Yasa ek m. 31 ile 5510 sayılı yasa 4. Madde hükümleri de göz önüne alındığında EYT kapsamında olduğum kanaatindeyim. *EYT kapsamında emekli olabilir miyim.? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Avukatlık stajı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık yapılması gereken bir işlemdir. Bir anlamda mesleğe hazırlanma sürecidir.

Bu süreler zorunlu sigortalı olmaksızın geçen süreler olduğu için çalışma hayatına başlayan kişilerin bu sürelerinin de hizmet sürelerine dahil edilmesi amacıyla borçlanma hakkı verilmiştir.

Bugün için SGK na borçlanma yapılarak hizmet kazanılması durumları 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde belirtilmiştir ve bu hükümde “Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,” nin yazılı olarak müracaat yapılması kaydıyla borçlanma yapılması sağlanmış durumdadır.

Avukatlık Staj borçlanması 1999 öncesi fiili çalışma sayılır mı?

EYT kapsamına girmek için kişilerin mutlaka fiili olarak çalışmış olmaları ve bu çalışmaları nedeniyle de SGK primlerinin tam olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapmış olan ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanların avukatlık staj süresini borçlansalar da bu tarihten önce fiili olarak çalışmış kişi olarak kabul edilmeyeceğinden EYT kapsamına giremeyeceklerini, sadece hizmet süresinin artmasına fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, sözünü ettiğiniz 5434 sayılı Kanun Ek Madde 31 hükmü ile 5510 sayılı Kanun Madde 4 hükmü, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili çalışma olmayan sürelerin fiili çalışma olarak nitelendirmemekte olduğunu da değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında; 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak bir çalışmanızın olmaması ve bu tarihten sonra fiili çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle borçlanmış olduğunuz avukatlık staj süresinin sizi EYT kapsamına dahil etmeyeceğini, 25 yıl hizmet ile birlikte 60 yaşınızı doldurmanız halinde emeklilik statüsünde sosyal güvenlik hakkınızı kazanacağınızı değerlendirmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir